„Po globálním tématu Budoucnost, které jsme zvolili v roce 2019, po zaměření na lokální výrobu s tématem Vášeň v roce 2020 a tématu Štěstí v roce 2021 jsme zvolili téma, v jehož rámci se budeme věnovat především využití přírodních materiálů, tradičním českým řemeslům a environmentálním otázkám,“ říká Jana Zielinski, ředitelka Designbloku.

Dějištěm festivalu budou na podzim dva hlavní výstavní domy – Gabriel Loci a Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Gabriel Loci se zaměří především na prezentaci novinek současného mezinárodního designu, a to v tradičních formátech Superstudia a Openstudia, tedy na jedné straně mezinárodních značek a výrobců, na druhé designérů a designérských studií. V bývalém konventu se odehraje také další ročník mezinárodní výstavy Diploma Selection, tematicky laděný ústřední prostor Designerie anebo diskusní stage pro doprovodný program, přednášky designérů, partnerů festivalu a zahraničních hostů.

Uměleckoprůmyslové museum bude, stejně jako v loňském roce, koncepčně laděným výstavním prostorem s vlastním tématem Prales. Prostor dvou pater muzea bude patřit výhradně tvůrcům a firmám s českými kořeny, prales značí podhoubí, spletitý komplex kořenů, pramenů a dávné historie, který se promítne v lokálním zaměření tohoto domu. Jeho součástí bude i druhá edice výstavy Rodinné stříbro, která bude prezentovat české rodinné výrobce.

Do UPM se letos přesouvá také výstava sběratelského designu Art House, kterou návštěvníci znají z Lapidária na Výstavišti či loni z kostela sv. Gabriela. Koncept letošního Art Housu je založený na intervenci současného skla do výstavy UPM ze sbírek Vojtěcha Lanny, spoluzakladatele UPM a jednoho z nejvýznamnějších sběratelů 19. století. Jedno z pater muzea bude pak věnováno 24 českým designérům, kteří kladou ve své tvorbě důraz na spojení kvalitního řemesla a současného designu a navazují na bohaté české tradice v obou směrech.

Propojovací linkou festivalu, od vizuálu a podoby Designérie po jednotlivé instalace a doprovodný program, je pro každý rok nově zvolené téma, které rezonuje s aktuálním děním, stejně jako letošní téma les.

„Les je zdrojem života. Díky rostlinám můžeme dýchat, zeleň je nejpřirozenějším zlepšovatelem našeho každodenního prostředí. Les je také zdrojem materiálů, chrámem odpočinku, rájem houbařů, zdrojem inspirace umělců i kutilů, strašidelným i magickým pohádkovým místem. Lesem musí projít Karkulka i Jeníček s Mařenkou, obývá ho Liška Bystrouška, víly, hejkalové, trollové a další bytosti. Vůně lesa, mokré země, listí, jehličí, lučních květin je důvod, proč jít dál. A my se na Designbloku projdeme lesem českého designu, nahlédneme do tajemných studánek vědění zahraničních hvězd, vydáme se na stezku po červené, zelené, žluté nebo modré, každý podle svých možností a chutí. Těšíme se na čarovný les Designbloku,“ shrnuje Jana Zielinski.