Co by se stalo, kdyby ze světa zmizely všechny včely? Pro některé jen zdroj medu, ale ve skutečnosti zdaleka nejpilnější opylovač drtivé většiny plodin, které my lidé následně zpracováváme. A jíme. Rajčata, meruňky, jablka, ale také káva, mandle a kakao. Nic z toho by bez včel a dalšího hmyzu nebylo. Přitom právě s velkým úbytkem včelstev v posledních dekádách vědci a včelaři bojují. A brněnská nezisková organizace Forsage ECO do sledování, proč se tomu tak děje, zapojila i technologie.

Jejich nenápadné senzory monitorují situaci přímo v úlech, sledují nejen přírůstek medu, ale i úbytek zásob, teplotu a vlhkost. A pokud se děje něco neobvyklého a včely jsou ve stresu, tak to také okamžitě zaznamenají. Posbíraná data pak putují přímo do aplikace, kterou si včelaři stáhnou do počítače nebo na mobilní telefon a mohou tak sledovat vývoj u včelstva takřka nepřetržitě. Pomáhá tím sledovat chování včel a případně odhalit problém dřív, než by mohlo být pozdě. V budoucnu se také počítá s tím, že aplikace bude schopná sama analyzovat a předpovídat dění v úlu. Česko má mimochodem největší počet včelařů na obyvatele v celé Evropské unii – Český svaz včelařů uvádí na svém webu více než 54 tisíc zaregistrovaných členů.

Využití technologií k záchraně včel nadchlo i společnost Nestlé, která s organizací Forsage Eco spojila své medové cereálie Nestlé Cheerios a společně spustily kampaň „Pomáhejme včelám“. Primárně jde o to, upozornit na celou problematiku a zároveň směrovat osvětu přímo na koncové zákazníky. Proto graficky upravila i balení cereálií s přímým odkazem na neziskovku, se kterou teď společně podporují mladé české včelaře v rámci bezplatných kroužků.

Pomoc nenahraditelnému včelstvu je dalším krokem, ke kterému se Nestlé zavázalo, aby přispělo k lepší budoucnosti planety. V otázce udržitelnosti se angažuje dlouhodobě.

Zavázalo se například, že chce dosáhnout toho, aby 100 procent svých zemědělských surovin, které dál zpracovává, získávalo z udržitelných ploch, které nevznikly odlesňováním. Teď se mu to zatím daří na 90 procent. Navíc v těchto oblastech plánuje během příštích deseti let vysadit 20 milionů stromů. Každý rok.

Podobně si ve společnosti uvědomují i problémy, které s sebou přináší hrozící nedostatek vody, a rozhodli se proto ve svých podnicích s vodou šetřit. Z českých závodů už teď hlásí snížení přímého odběru vody na tunu výroby o více než 41 procent a snižují i produkci tuhého odpadu nebo skleníkových plynů.

Nestlé zároveň investuje i do budoucnosti bez plastů. Do pěti let by chtělo své výrobky balit do stoprocentně recyklovatelných nebo opakovaně použitelných obalů, proto do rozvoje nedávno poslalo 50 miliard korun. Jak zástupci Nestlé připomínají, nárůst využívání plastu se v posledních desítkách let dramaticky zvýšil a to je prostě nutné změnit. Stejně jako pohled na celý svět, pokud chceme planetu Zemi zachovat v té podobě, jak ji známe, i pro budoucí generace.