Po mnohaměsíční nevyžádané „pauze“ přichází skvělá příležitost nechat se opět konfrontovat s náročnější uměleckou ambicí. Podzimní program pražské galerie Futura se nese v duchu výrazných výpovědí silných osobností současného umění.

Barbora Kleinhamplová v loňském roce za komplikovaných a omezených podmínek natočila velice explicitní film, který má teď svoji premiéru v nejvyšším patře galerie. Konceptuální a multimediální umělkyně se dlouhodobě zabývá aspekty lidské existence v kontextu současných politicko‑ekonomických struktur. Irresistible je v podstatě vizuálně‑poetickým manifestem o potenciální společenské subverzivitě BDSM, který vznikl ve spolupráci s chicagskou queer dominou Mistress Velvet, jež si zahrála hlavní roli jako možná iniciátorka budoucí revoluce.

Text další výstavy začíná příběhem z období druhého lockdownu na sklonku loňského roku na blíže nespecifikované ulici v Londýně. Dvojice kurátorů popisuje situaci, kterou zažila většina z nás: bezprostředně jsme spěchali a naše myšlenky se zaobíraly tím, jak narušit monotónnost náročné každodennosti. V nestřeženém okamžiku ovšem dojde k nehodě a zranění, které je osvětlující pointou tématu výstavy Avoidance. Vyhýbání se není však míněno jako čistě fyzický pohyb. Je to postoj, respektive chování či myšlenky vyznačující prostor vyloučený ze sféry explicitního vědění. Dina Akhmadeeva, kurátorka britské Tate Modern, společně s litevským historikem uměním Adomasem Narkevičiusem vytvořili intelektuální a subtilně intuitivní výstavu. Díla mladých umělců Marie Lodoby, Anastasie Sosunové, Liv Prestonové nebo Tareka Lakhrissiho „ilustrují“ jejich chápání aktu popíraní – které je ovšem zároveň vlastním uznáním existence dané skutečnosti.

Poslední, třetí výstava nese název The Sun Is A Ghost That Haunts The Night. Chapter I: Dilithium a vznikla v kurátorském tandemu Daphné Boxerové a Jena Kratochvila. Nejspíš nezáměrně se také dotýká možností úniků, ale v daleko abstrahovanější, až abstraktní formě za horizontem běžného uvažování. Za pomoci zjednodušené sci‑fi reference prozkoumává těžko přístupné části naší vlastní identity. Podle slov kurátorů je zážitek z trhliny v realitě, jež může přinést nekonečné možnosti, doslova potěšením. Všechny výstavy ve Futuře potrvají do poloviny listopadu.

Autorka je historička umění a galeristka, www.drdovagallery.com