Kanceláře se musí proměnit a není to poprvé: od původní místnosti pro písaře přes řady psacích stolů v prvních kancelářích, následované kójemi, které měly zmírnit rozptýlení, až po moderní open office bez stálých pracovních míst – všechny varianty pracovišť vždy odrážely aktuální kulturní a společenské změny.

To, co se odehrálo za posledních patnáct měsíců, nemá v dějinách obdoby: během pandemie, a díky existenci technologií, se pracoviště rozptýlila po regionech, městech i vesnicích. Lidé mohou pracovat takřka všude, kde najdou vhodné podmínky.

Po roce, jehož podstatnou část lidé trávili na home officu, se do popředí dostává opět fyzické sdílení kanceláře, které je pro určité pracovní činnosti nepostradatelné. Lidé dnes nechodí do kanceláře kvůli jednotlivým činnostem, které si vyžadují soustředění. Přicházejí, protože se chtějí cítit součástí většího celku, setkat se s kolegy nebo získat znalosti a zkušenosti.

Vitra Club Office

 

Nový koncept Club Office přetváří kancelář na místo pro spolupráci a inovaci. „Často právě sociální prvek či soudržnost mezi kolegy umožní vzniknout novému nápadu. Nebo neplánované setkání s někým, kdo mi může pomoct vyřešit problém. Zblízka pozorujeme, že pro firmy bylo v minulých měsících výrazně těžší udržet si nové zaměstnance, protože nově příchozí nedokázali najít své místo, neporozuměli firemní kultuře a nestali se její součástí,“ popisuje Nora Fehlbaumová, CEO Vitry. „A kancelář v tom hraje roli, protože pracovní prostředí odráží, za čím si firma stojí, a to je možnému uchazeči o místo zřejmé již při prvním pohovoru.“

Tři různé zóny

První kancelář Club Office Vitra byla vytvořena v sídle firmy v Birsfeldenu u Basileje pro tým pro Výzkum & Design. Veřejná část je otevřena všem zaměstnancům a partnerům značky Vitra a hosté z venku ji mohou navštívit, pokud si sjednají schůzku.

Pro Club Office je typická otevřená a přívětivá atmosféra. Vybavení takové kanceláře je pojato funkčně, takže každé místo lze využít jako produktivní pracovní prostor. Členové Club Office – zaměstnanci ze všech oddělení Vitra a externích partnerů firmy – si mohou vybírat z celé řady různých prostorových scénářů, rozdělených do veřejných a poloveřejných částí. Club Office v Birsfeldenu nabízí na rozloze necelých 300 m2 množství různých typů uspořádání pracovního prostředí.

Vitra Club Office

 

„Při naší činnosti, která spočívá ve vývoji výrobků, potřebujeme prostory, které podporují přímou interakci a spontánní výměnu znalostí a vhledů,“ vysvětluje Christian Grosen, hlavní designér ve Vitře, jehož tým bude v Club Office pracovat.

Veřejná část nabízí členům přívětivý prostor pro spontánní setkání a možnost diskuse, neformální spolupráce a sdílení zpětné vazby. V této části je proto umístěn pohodlný nábytek, jako je systém Soft Work Edwarda Barbera a Jaye Osgerbyho nebo nejnovější přírůstek Alcove Plus.

Druhá, poloveřejná část je věnována formálním spolupracím. V ní probíhají plánované schůzky a projektová práce, pro kterou je možné si prostor zarezervovat na několik dnů i týdnů. Proměnlivost zajišťuje flexibilní nábytek, jako je všestranná Dancing Wall, multifunkční jednotka Stool Tool a židle Tip Ton. Díky tomu lze tyto prostory snadno a rychle přizpůsobit a přestavět, a to v případě potřeby i několikrát za den. Toto prostředí je navrženo pro workshopy a produktivní týmovou práci a umožňuje členům klubu vytvořit si vlastní zázemí, v němž budou řešit povinnosti daného dne, týdne či měsíce.

Třetí, soukromá zóna Club Office se skládá z pracovních míst, která jsou chráněna před vyrušováním zvenčí. Tato zóna se prolíná s variantou home office, která se projevila jako velmi vhodná pro soustředěnou práci. Také práce na dálku a dobře vybavená domácí kancelář jsou proto nedílnou součástí zóny Club Office.