Jaký je pandemický rok pro společnost Nespresso?
Plný výzev, tak jako pro velkou část firem. Obecně lze říci, že se díky různým opatřením výrazně zvýšila konzumace kávy doma. Lidé nakupovali jak kávovary, tak další vybavení na přípravu kávy – napříč metodami a trhem. Zcela zásadně se nám změnilo podnikání v segmentu B2B kvůli omezujícím opatřením. Ale díky vyváženému obchodnímu modelu, tedy směřování na konečné zákazníky, e-commerce a dalším věcem se nám daří balancovat naše aktivity. I během pandemie se nám podařilo dál dovážet kávu ze 14 zemí světa a dodávat do 84 zemí. Samozřejmě kvůli omezením došlo k nepravidelným dodávkám kávy do Evropy, což mohlo, byť krátkodobě, omezit dostupnost některé kávy, ale tu běžný konzument neměl téměř šanci pocítit. Distribuce kávových kapslí, kávovarů a příslušenství byla náročnější a omezena řadou legislativních nařízení a někde mohlo docházet ke zdržení v dodávkách do cílových skladů.

Jak fungovala spolupráce s farmáři v tomto období?
Bylo pro nás velmi důležité neztratit jejich důvěru a udělat vše pro to, abychom od nich mohli odebrat jejich úrodu – ta přišla právě v okamžik, kdy byla řada zemí uzavřena v rámci covid-19 lockdownu jednotlivých ekonomik. Kromě zajištění obchodní stránky bylo také v zájmu velkých hráčů ochránit spolupracující farmáře. My jsme jim například poskytovali manuál na to, jak se během pandemie chránit, vytvořili jsme finanční intervenční fond, který pomohl farmářům v dalším fungování – financovalo se z něj testování či potravinové balíčky. V Brazílii jsme náš manuál pro bezpečí farmářů dokonce proměnili v rozhlasový pořad, který byl vysílán v odlehlých oblastech proto, aby farmářům poskytl cenné informace.

Stefan Trojer, ředitel Nespresso pro Česko a Slovensko
Stefan Trojer, ředitel Nespressa pro Česko a Slovensko
Foto: archiv Nespresso

Nedávno jste oznámili, že chcete mít do roku 2022 každý šálek kávy uhlíkově neutrální. Co vás přimělo urychlit závazek k udržitelnosti? 
Společnost Nespresso závazky udržitelnosti vnímá jako velmi důležité již od svého založení. Už v roce 1991 představila svůj první recyklační systém, který se časem rozrostl až do podoby celosvětové sítě více než 100 000 sběrných míst v 53 zemích. Od roku 2009 se zvýšila dostupnost různých možností recyklace pro spotřebitele z 24,3 % na zhruba 91 % v roce 2019. Za oněch 30 let si značka nastavovala nelehké cíle, které v termínech plnila a často mnohem dříve, než se zavázala. A novým cílem je, že každý šálek kávy Nespresso bude během roku 2022 uhlíkově neutrální. Tento nový cíl navazuje na více než 10 let práce, během nichž jsme snižovali své uhlíkové emise a intenzivně řešili agrolesnictví. Musíme si všichni uvědomit, že zažíváme klimatickou krizi. Naše budoucnost závisí na tom, jestli budeme schopni každý přispět svým dílem. 

Jak chcete dosáhnout uhlíkové neutrality?
Nespresso chce neutralizovat svou uhlíkovou stopu především díky energeticky nenáročnému provozu s využitím zdrojů obnovitelné energie, vysazováním stromů a ekologickým projektům na farmách. Osobně se k tomu zavázal mimo jiné i Guillame Le Cunff, nový CEO Nespresso. Cítíme zodpovědnost. Klíčové kroky směřujeme k podpoře našich partnerů jak v místě původu, farmářů, a pro zajištění udržitelnosti a vysokou kvalitu kávy.

Popište tuto strategii tedy konkrétně.
Nespresso se zavázalo ztrojnásobit počet vysazovaných stromů v okolí farem v zemích původu své kávy – Kolumbii, Guatemale, Etiopii a Kostarice, protože víme, že stromy zachycují emise a také pomáhají přímo farmářům. Poskytují stín kávovníkům a také pomáhají svými kořeny před erozí a sesuvy půdy. Spolupracujeme s řadou partnerů na realizaci certifikovaných iniciativ offsettingu s certifikátem Verified Carbon Standard (VCS) nebo Gold Standard. Mezi takové projekty patří podpora ochrany a obnovy lesů i nasazování řešení pro čistou energii v komunitách pěstitelů, zvýšení využití bioplynu ve výrobním procesu, využití udržitelné energie a přechod na 100% obnovitelnou energii ve všech našich buticích.

Udržitelnost je dlouhodobě velkým tématem společnosti Nespresso i zákazníků. Někteří z nich váhali s nákupem vašich produktů, protože si nebyli jistí, jak to je s jejich recyklací. Cítíte nárůst zájmu zákazníků vzhledem k mnoha recyklačním projektům a snahám společnosti zvyšovat povědomí o udržitelnosti?
Reálné kroky a především osvěta kolem udržitelnosti a recyklace obecně jsou velkým tématem. S prvními kroky jsme jako Nespresso začali již téměř před třiceti lety, kdy jsme recyklační procesy nastavovali. Některé státy jako například Švýcarsko či severské země vnímají udržitelnost a recyklaci jako běžnou součást života. Odezva od zákazníků díky kampaním a nepřetržitému vysvětlování problematiky udržitelnosti a recyklace je opravdu pozitivní. Naše zákazníky i veřejnost informujeme o našich krocích a transparentně představujeme náš systém recyklace. Výraz „náš“ používám záměrně, jelikož jsme si jej celý sami v ČR a pro Slovensko vybudovali, a spustili.

Společnost Festka vyrobila rám kola z použitých kapslí
Společnost Festka vyrobila rám kola z použitých kapslí
Foto: archiv Nespresso

A jak tu tedy funguje?
Veškeré zpracování našich kapslí vyrobených za použití hliníku se děje v lokálních firmách a jak hliník, tak kávová sedlina jsou opět využity českými subjekty, takže nezatěžujeme atmosféru ani zbytečnými emisemi. Hodně také pomáhá fakt, že se díky vzdělávacím programům Nespresso Masterclass zákazníci ztotožní s tím, že naši kávu odebíráme od farmářů napřímo, což jim zajišťuje lepší životní podmínky a kontinuální odběr a tak se mohou s klidem v duši starat o své rodiny. A zákazníci také chápou, že díky své velikosti může Nespresso konat záslužné věci pro životní prostředí a farmáře v relativně velkém měřítku.

Nedávno jste ohlásili uvedení kávových kapslí vyrobených z 80 % recyklovaného hliníku. V jak velkém měřítku je využíváte?
Snažíme se stále připomínat, že hliník je nekonečně recyklovatelný a patří mezi nejčastěji recyklované materiály na světě. Zpracování recyklovaného hliníku vyžaduje méně energie než výroba, takže je velmi vhodný pro obchodní modely oběžné ekonomiky. Hliník zároveň dokáže ideálně ochránit čerstvost i aroma kvalitní kávy tím, že dokonale brání přístupu kyslíku, světla a vlhkosti. Právě proto společnost Nespresso ve svých kapslích hliník vždy využívala. Nové kapsle jsou vyrobeny z tenčí hliníkové fólie, takže se na každou z nich spotřebuje o 9,2 % hliníkového materiálu méně a jsou o 8 % lehčí. Do konce roku 2021 budou do recyklovaného hliníku balené všechny naše kávové směsi z domácí řady. 

Po nějakou dobu nebyla míra recyklace kávových kapslí příliš vysoká. Jak se to změnilo během posledních let a co můžete udělat, abyste se dostali výše?
V zemích střední a východní Evropy se recyklaci učíme posledních 25 let, jsme na velmi dobré cestě a úspěchy vidíme poslední roky i na českém trhu. Zákazníci vnímají smysl například recyklace našich hliníkových kapslí, snažíme se je vzdělávat, ukazovat, co se s recyklovaným hliníkem dále děje, jak se zpracovává a proč má smysl hliník recyklovat. A vyplácí se, recyklační poměr hliníkových kapslí na českém trhu máme dnes kolem 25,3 %. Nespresso dosáhlo globální míry recyklace 30 % a nadále se bude snažit toto číslo zvýšit. Od roku 2014 již společnost do recyklačních programů na celém světě investovala více než 185 milionů švýcarských franků a nabízí 100 tisíc sběrných míst v 53 zemích. Nově jsme třeba také iniciovali spolupráci s hlavním městem Prahou, kde do budoucna bude možné odložit hliníkové kávové kapsle v šedých kontejnerech na kovy. Je to pilotní projekt, který věříme, že bude úspěšný a hojně využívaný a bude inspirací pro další města v ČR. Je pro nás důležité zákazníkům co nejvíce ulehčit cestu, jak naložit s použitou hliníkovou kapslí.

Druhá verze nožíku Rybička vyrobeného z použitých kávových kapslí
Druhá verze nožíku Rybička vyrobeného z použitých kávových kapslí
Foto: archiv Nespresso

Nespresso v České republice realizovalo několik projektů ke zvýšení povědomí o recyklaci, jako je kolo nebo kapesní nůž z recyklovaných kávových kapslí. Jak se odrážely v ostatních zemích a existují nějaké  podobné iniciativy na světě?
Snažíme se zákazníky vzdělávat o recyklaci hliníku, aby pochopili, že hliník je nekonečně recyklovatelný a je dokázáno, že je pro planetu efektivnější zpracovávat a recyklovat hliník než investovat do těžby nového. Iniciativy „Second life_Druhý život“ podobné české lokální spolupráci s výrobcem kol Festka či firmou Mikov (nyní je od nich dostupný kapesní nožík Rybička v druhé limitované edici) realizují i jiné trhy. Globálně spolupracujeme se značkami, jako jsou Caran d’Ache, Victorinox a v nedávné době také Vélosophy.

Jaké jsou vaše další cíle a plány pro Nespresso na další roky?
Globálně si v programech udržitelnosti klademe nelehké cíle, kterým věříme, že mají smysl. V příštím roce chceme začít vyrábět všechny kapsle v řadě Original z 80 % z recyklovaného hliníku, v roce 2022 do našeho programu agrolesnictví připojíme dalších šest zemí a ve stejném roce chceme dosáhnout, aby všechny naše kávy pro domácnosti i profesionální spotřebitele, a i náš dodavatelský řetězec, byly plně uhlíkově neutrální. V horizontu dalších 10 let, po roce 2030, máme vizi pokračovat v našich iniciativách a plánech pro dekarbonizaci našeho hodnotového řetězce. Zároveň je pro nás klíčové vzdělávat a motivovat zákazníky, aby s námi spolupracovali na recyklaci hliníku.